گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/11/15 - شماره 1794
رشد 31 برابری GDP بخش صنعت گلستان

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: میانگین GPD(تولید ناخالص داخلی) استان از سال 79 تا 94، 20 برابر شده و این آمار در بخش صنعت 31 برابر شده است. به گزارش ایسنا، حسینقلی قوانلو در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط در شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان، اظهار کرد: بخش صنعت استان گلستان با سرعت شتابانی در حال رشد و توسعه است. در سال 79 کل ارزش افزوده بخش صنعت استان 50 میلیارد تومان بوده و این آمار در سال 94 به 1700 میلیارد تومان رسیده است.وی افزود: پیش بینی می شود ارزش افزوده بخش صنعت در سال 95 به حدود 2 هزار میلیارد تومان و سال 96 و 97 به بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان برسد. رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: در ده ماهه امسال میزان صادرات غیر نفتی استان حدود 290 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 55 درصد رشد داشته است. قوانلو بیان کرد: امسال ایجاد 8 هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت تعیین شده بود که تاکنون بالغ بر 97 درصد آن محقق شده است.