گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/11/15 - شماره 1794
بهره برداری از ۱۲ پروژه دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در دهه فجر

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: ۱۲ پروژه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دهه فجر به بهره برداری می رسد.علی نجفی نژاد در گفتگو با مهر اظهار کرد: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۱۲ پروژه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی سه پروژه آغاز خواهد شد. وی افزود: بهرهبرداری از پارک کسب و کار دانشجویی و سوله کارآفرینی با هدف حمایت از فعالیت های کارآفرینانه و تولید ثروت از ایده دانشجویان، در ایام الله دهه فجر انجام میشود. نجفینژاد گفت: در حال حاضر، حدود ۴۰۰ دانشجوی این دانشگاه در گروههای کارآفرین، به فعالیتهای کارآفرینی مشغول هستند.وی یادآورشد: افتتاح سالن پرورش قارچ، طرح پساب خوابگاه، سالنهای تیراندازی و اسکواش هم در دهه فجر انجام میشود.نجفی نژاد ادامه داد: حمایت از طرح های شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه که تا به امروز پنج شرکت دانشبنیان میباشند، از دیگر فعالیت های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خواهد بود.نجفینژاد بیان کرد: افتتاح مرکز ژئوماتیک دانشگاه با هدف دستیابی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان به فناوریهای نوین سامانههای اطلاعات مکانی (GIS) و کار با نرمافزارهای مربوطه در فضای پردیس دانشگاه، انجام می شود.وی تصریح کرد: بهرهبرداری از آزمایشگاه مرکز تحقیقات مرکز رشد دانشگاه، پروژه افزایش پهنای باند دانشگاه به ۱۰۰Mb جهت دسترسی سریع دانشگاهیان به اینترنت، آبیاری مکانیزه مزرعه شماره یک دانشگاه و کلکسیون گیاهان مرتعی و دارویی از دیگر پروژههای دانشگاه است که در ایام الله دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید. رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: سردخانه آموزشی تحقیقاتی، عملیات فضای سبز مجموعه منابع طبیعی و احداث گلخانه از جمله پروژههای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است که همزمان با دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، عملیات اجرایی آن ها، آغاز میشود.