گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/11/15 - شماره 1794
چوب لای چرخ واحدهای تولیدی نگذارید

ماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: چوب لای چرخ واحدهای تولیدی نگذارید. به گزارش مهر، نبی هزار جریبی اظهار کرد: در این اوضاع اقتصادی باید بر دستان تولیدکنندگان بوسه زد آن ها مشکلات زیادی در واحدهای تولیدی دارند. وی با بیان این که باید از تولیدکنندگان حمایت کرد، افزود: در همین چند روز اخیر تعدادی از صاحبان واحدهای تولیدی در خصوص مشکلاتی که با اداره اقتصاد و دارایی داشتند به من مراجعه کردند. هزارجریبی ادامه داد: مشکل دیگر کشور صادرات است به جای این که سیستم های دولتی حامی بخش خصوصی باشند، سد راه آن ها هستند.وی رانت خواری را معضل بزرگ جامعه برشمرد و گفت: عده ای در حوزه اقتصادی رانت خواری می کنند و کارهای خرد و حاشیه ای را به پیمانکار می سپارند که این اصلاً پسندیده نیست. هزارجریبی بیان کرد: برخی چوب لای چرخ دخانیات گذاشتند و در سه سال آن را با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان واگذار کردند در حالی که در آن زمان بیش از سه هزار میلیارد تومان برآورد قیمت شده بود. وی با بیان این که ۹۰ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی ایراد دارد، گفت: در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب می خواستیم عدالت اجتماعی داشته باشیم اما اکنون فساد بر سیستم مالی بیداد می کند در حالی که مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.