گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/11/15 - شماره 1794
موفقیت نوجوان گلستانی

 گروه اجتماعی: یک نوجوان گلستانی توانست در مسابقات فکری بین المللی صاحب رتبه شود. به گزارش خبرنگار گلشن مهر،  محمد مهدی احمدی در مسابقات لکوکاپ سالجاری در رشته مزرعه فکر شرکت کرد و توانست مقام سوم را در این دوره از مسابقات منطقه ای کسب و به مرحله کشوری راه یافت. این نوجوان گلستانی در مرحله کشوری پس از رقابت با سایر دانش آموزان کشور توانست رتبه اول کشور را به کسب کند و مجوز حضور در لکوکاپ جهانی ۲۰۱۸ دبی را به دست آورد. وی در مسابقات دبی نیز توانست مقام نایب قهرمانی را از آن خود کند. لازم به ذکر است، رشته مزرعه فکر نوعی بازی فکری است که افراد با کمک مربی با بازی های هوش چندگانه آشنا می شوند و به انجام بازی مشغول می شوند و مربی ثبت امتیاز می کند.