گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/10/19 - شماره 1782
دستور سلطانی فر برای پیگیری؛ مدال آوران بازی های آسیایی از خدمت سربازی معاف شوند

وزیر ورزش از دفتر امور مشترک فدراسیونها خواست تا پیگیر معافیت ورزشکاران مدال آور در بازیهای آسیایی شود.

مسعود سلطانی فر: «نتایج خیره کننده قهرمانان ایران که از جام جهانی روسیه آغاز شد و با رکورد شکنی مدال آوری در بازیهای آسیایی و کسب مقام سومی بازی های پاراآسیایی برای نخستین بار و همچنین کسب مقام هفتمی در المپیک جوانان ادامه یافت که سال موفقی را برای ورزش ایران رقم زد. یکی از مواردی که با کمک ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر آن بودیم، اعطای معافیت سربازی به مدال آوران بازی های آسیایی بود که با موافقت مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا همراه بود و بنا بر گزارش هایی که حوزه قهرمانی به من داده است این موضوع با نظم و وفق مقررات پیش می رود. دستور داده ام دفتر امور مشترک فدراسیون ها با جدیت پیگیر معافیت مدالآوران بازیهای آسیایی باشد.»