گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/10/19 - شماره 1782
اعلام لیست نهایی ایران برای انتخابات شورای المپیک آسیا

هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک لیست نهایی کاندیداهای ایران برای انتخابات شورای المپیک آسیا را تایید کرد.با برگزاری جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک لیست کاندیداها برای انتخابات شورای المپیک آسیا نهایی شد و تعداد افراد کاندیدا از ایران که قبلاً در لیست اولیه 13 نفر به بود 9 نفر کاهش پیدا کرد. اسامی نهایی کاندیداها/ هیأت اجرایی: رضا صالحی امیری، کمیته فرهنگی: عبدالحمید احمدی، کمیته ورزش و زنان: مهین فرهادی زاد، کمیته ورزش برای همه: محمد علیپور، کمیته آموزش و پژوهش: فضل الله باقرزاده، کمیته قوانین: علی دادگر، کمیته رسانه : محمود عبدالهی

همچنین در این جلسه مصوب شد که کمیسیون ورزش و زنان که ریاست آن بر عهده مهین فرهادی زاد است میزبان نشست کمیسیون ورزش و زنان شورای المپیک آسیا در سال 2019 باشد.