گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/10/19 - شماره 1782
رقابت 52 رأس اسب در هفته هشتم کورس زمستانه گنبد

گروه ورزشی ـ هفته هشتم رقابتهای کورس اسبدوانی زمستانه گنبد با شرکت ۵۲ رأس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد و برترین های خود را معرفی کرد.در این هفته از مسابقات، اسب های شرکت کننده در کورس مانند هفته های قبل از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد بودند که در ۶ دور 1000 و 12۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان هفته هشتم کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، کمال دلیجه عطا با کسب دو مقام نخست به عنوان بهترین چابکسوار هفته معرفی شد.

برترین چابکسواران این هفته در کورس های مختلف نیز این نفرات بودند؛

دور اول: علی رجال با اسب سردار سخاوی، یاسر جرجانی با اسب بارش و قربان محمد اودک با اسب هامراک حبیب ایشان/ دور دوم: کمال دلیجه عطا با اسب ردوینز، علی محمد غراوی با اسب ادن لای و ستار مهرانی با اسب دیبالا/ دور سوم: نادر صالح پور با اسب ایپ من، بنیامین ملایی با اسب آلتون تاش و رامین قهرمانی با اسب بل هج / دور چهارم: کمال دلیجه عطا با اسب ناز قورام، نادر صالح پور با اسب شیمبو و آرمین آق آتابای با اسب تانیلان/ دور پنجم: کمال صالح پور با اسب مجستیک، عبدالرحیم آرمیده با اسب نو برس نولس و نادر صالح پور با اسب کاررا / دور ششم و پایانی: علیرضا شاهمیر با اسب دنیلا، قربان محمد اودک با اسب وروجک گمیشان و ستار مهرانی با اسب سویلای

در پایان رقابت های این هفته، 88 میلیون و ۸۵۰ هزار تومان جایزه نقدی به چابکسواران و صاحبان اسبهای برتر تعلق گرفت.هفتههای نهم و دهم این مسابقات، روزهای پنجشنبه (فردا) و جمعه این هفته برگزار می شود.