گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/10/19 - شماره 1782
تسهیلات چاره رونق تولید نیست

نیستعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بابیان اینکه تسهیلات چاره رونق تولید در گلستان نیست، گفت: زیرساختها در شهرک هزار هکتاری اترک فراهم شده اما همچنان جذابیتی برای سرمایهگذاری ندارد. به گزارش مهر، چندی است دولت تلاش دارد با پرداخت تسهیلات در تولید و اشتغال رونق ایجاد کند در حالی که مسئولان از رتبه خوبی گلستان در این حوزه در کشور خبر میدهند اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی معتقدند آمارهای ارائه شده از سوی مدیران خیلی با واقعیتهای موجود در جامعه منطبق نیست. با نماینده مردم شهرهای بندرگز، کردکوی، بندرترکمن و گمیشان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حول محور موضوعات اقتصادی و صنعتی گلستان به گفتگو نشستیم.رامین نورقلی پورمعتقد بود تسهیلات رونق تولید علاج واقعی توسعه و تولید نیست و دولت باید تسهیلات ارزان قیمتتری در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا تضمین کننده رشد اقتصادی، تأمین و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد.این گفتگو از موضوع پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان آغاز و به موضوع منطقهآزاد اینچه برون و تجارت با ترکمنستان ختم شد.

دولت تلاش کرد با پرداخت تسهیلات، رونق نسبی در تولید استان و کشور ایجاد کند، به نظر شما پرداخت این تسهیلات رونقی در واحدهای صنعتی و معدنی استان ایجاد کرده است؟یکی از مسائلی که واحدهای صنعتی و تولیدی استان با آن مواجه هستند کمبود نقدینگی و بدهی گسترده به بانکهاست که بخشی از آن به نظام مالی کشور بازمیگردد و نمیخواهیم به این مسائل بپردازیم. دولت برای اینکه بتواند بخشی از مشکلات راحل بکند به پرداخت تسهیلات رونق تولید روی آورد و تا حدودی موفق شد. اما پس از تلاطمهای اقتصادی در کشور بررسیها نشان میدهد پرداخت این تسهیلات در درازمدت نتوانسته بهصورت پایدار حرکت واحدهای تولیدی را تداوم دهد.

به نظر میرسد صحبت شما کلی است و مختص گلستان نیست؟تا حدودی. سود این تسهیلات بالاست؛ هرچند دولت سود آن را تقبل کرده (نه بهطور تضمین شده) با توجه به محدودیتهای موجود تحقق این وعده دولت قطعی نیست. این پنج درصد هم نمیتواند رشد صنایع را تضمین کند. دولت باید تسهیلات بسیار ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا تضمین کننده رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد.بر اساس آمار ارائه شده گلستان، یکی از محدود استانهای موفق کشور در رقم پرداختی تسهیلات به تولیدکنندگان بوده اما نتوانسته رونق نسبی در استان ایجاد کند.

دلیل اصلی این موضوع؟

شرایط اقتصادی پیش آمده باعث شده واحدهای نیمه تعطیل بسیاری داشته باشیم شاید بتوان گفت این موضوع یک عامل خنثی کننده برای فعالیتهای رونق تولید در استان باشد اما آنچه مشخص است اینکه تسهیلات رونق نتوانسته علاج واقعی توسعه و رونق تولید باشد.

وضعیت گلستان را در صنایع تبدیلی چگونه ارزیابی میکنید؟متاسفانه در این حوزه هم رشد خوبی نداشتهایم و خیلی شعار دادهایم. دولت درخصوص صنایع تبدیلی وعدههایی داده که ظرفیت توسعه صنایع تبدیلی در گلستان وجود دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده که در گلستان جهش ایجاد شود. این نگاه دولتی به موضوع است اما از طرف دیگر در حوزه جذب سرمایههای غیردولتی هم خیلی موفق نبودهایم.

چرا؟متأسفانه گلستان نه اینکه حائز زیرساختهای لازم نیست اما شرایط کمتری برای جذب سرمایهگذار بهویژه در بخش شیلات و سایر بخشهای کشاورزی دارد و نیاز به کار و توجه بیشتر در زیرساختها هستیم که البته این مهم تنها وظیفه دولت نیست.

صحبت از شعار شد. چشم امید خیلی از مسئولان و مردم گلستان برای جهش اقتصادی و توسعهای به منطقه آزاد اینچه برون بود. ظاهراً بلاتکلیف است؟شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شورای مشورتی است در بررسیهای انجام شده ایراداتی را درخصوص لایحه مناطق آزاد به شورای نگهبان مطرح و اعلام کرد و همین امر باعث شد لایحه به مجلس برگشت بخورد.

چه ایراداتی؟

عمدتاً موضوع بار مالی که میتواند به دولت وارد کند.

سرنوشت آن چه میشود؟نیاز است در مجلس بیشتر بررسی کنیم. اگر مجلس بر این مصوبه اصرار داشته باشد، مصوبه مجدد به شور گذاشته میشود و قاعدتاً باید دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ارسال شود و بنده نسبت به تصویب آن در شورای نگهبان خوشبین هستم.

در زمان تصویب در مجلس، وسعت منطقه آزاد اینچه برون کاهش چهار هزار هکتاری داشته، دلیل این کاهش چه بوده است؟مساحت منطقه آزاد اینچه برون ۱۴ هزار هکتار بود که در جلسه مشترک استاندار، مجمع نمایندگان گلستان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی و مصوب شد اما در مصوبه جلسه بعدی که بدون اطلاع استاندار و اعضای مجمع نمایندگان گلستان در محل کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده بود، سطح را بر روی ۱۰ هزار هکتار بسته بودند؛ این مصوبه به سرعت وارد صحن علنی شد و فرصت هرگونه اقدامی را از نمایندگان گلستان گرفت.

ظاهراً این محدوده چهار هزار هکتاری در گمیشان و حوزه استحفاظی شما بوده است؟بله ما اصرار کرده بودیم منطقهای برای اتصال منطقه آزاد به دریا درنظر گرفته شود و روی نقشه هم این محدوده که در شمال گمیشان در ساحل خزر بود، مشخص کرده بودیم. حالا با برگشت لایحه امید داریم بتوانیم این مساحت را بازگردانیم هرچند ساده نیست و به مصوبه هیئت دولت نیاز دارد.

وقت و انرژی نمایندگان و مدیران گلستان صرف منطقه آزاد شده در شرایطی که ما از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اترک نتوانستهایم استفاده کنیم.

شرکت شهرکها، زیرساختهای لازم در شهرک هزار هکتاری اترک را فراهم کرده اما میزان جذابیت به لحاظ زیرساختی، دسترسی به جاده و شهرها برای سرمایهگذار مهم است و بهنظر میرسد اترک از جذابیت و مطلوبیت لازم برای سرمایهگذاران برخوردار نیست و به دلیل نارسا بودن زیرساختهای صنعتی در شمال استان، سرمایهگذاران هماکنون رغبتی چندانی ندارند و این منطقه ویژه اقتصادی شاید در میان مدت مورد توجه قرار گیرد.

ما مناسبات و مشترکات بسیاری به کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان داریم. آیا تاکنون از این ظرفیت برای توسعه تجارت بهره بردهایم؟بله ما مشترکات فرهنگی و زبانی عمیقی با ترکمنستان داریم و ترکمنستان ظرفیت بزرگی در تجارت دارد اما متاسفانه نتوانستهایم از این ظرفیت بزرگ و بکر بهره ببریم؛ چرا که بخشی از توسعه تجاری با ترکمنستان وابسته به توسعه روابط بینالملل و دیپلماسی خارجی ما با همسایگان است و در سالهای اخیر دیپلماسی فعال با همسایگان را کمتر شاهد هستیم و همین امر یکی از عوامل مهمی است که روابط تجاری و اقتصادی ما را محدود کرده. این مهم نیازمند عزم ملی است و باید نگاه و سیاستهای دولت به همسایگان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.