گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/9/24 - شماره 1773
گلستان نیازمند تشکیل دوباره سندیکای آسانسور

در راستای ارتقاء و به روز رسانی دانش مدیران فنی و کارشناسان شرکت های نصاب و بازرسی آسانسور، دوره آموزشی تفاوت های تجدید نظر اول استاندارد 6303-1 و نسخه پیشین آن در ادارهکل استاندارد گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی این اداره کل، مدیرکل استاندارد گلستان در جمع شرکت کنندگان دوره آموزشی تفاوت های تجدید نظر اول استاندارد 6303-1 و نسخه پیشین آن با بیان نقش نظارتی و فنی استاندارد در حوزه آسانسور، خواستار توجه بیشتر مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای نصاب و بازرسی آسانسور در این زمینه شد.محمود فرمانی با بیان این مطلب که خرد و تفکر جمعی باعث پیشرفت و بهبود امور می شود، گفت: تشکیل دوباره سندیکای آسانسور و پله برقی در گلستان و برگزاری جلسات هم اندیشی و تصمیمات جمعی می تواند در نظارت، بازرسی و نصب آسانسورها بسیار کمک کننده باشد. مدیرکل استاندارد گلستان با انتقاد از ورود برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد صلاحیت در آسانسورها اظهار داشت: بعضاً نصب آسانسور توسط اشخاصی انجام میشود که فاقد صلاحیت هستند و این کار با استفاده از اعتبار امضاء و مهر شرکتهای دارای تأییدیه انجام می شود که به آن مهر فروشی اطلاق میشود. در این نشست مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای نصاب و بازرسی آسانسور با  آخرین تغییرات دستورالعمل نصب و بازرسی سیستم محرکه آسانسور، کنترل کیفیت آسانسورها و ایمنی تجهیزات حفاظتی، آشنایی با جدیدترین راهکارهای تعمیر و بازرسی از سقف کابین، دریچه های دیواری چاهک ها و کفی ها و شیوه های انجام آزمون های ادواری و استثنائات عدم انجام آزمون در آخرین ویرایش استاندارد ملی 1-6303 آشنا شدند.این دوره آموزشی با همكاري شركت بازرسي كاوش انديشه رستگار  و با حضور 50 نفر از مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای نصاب و بازرسی آسانسور در سالن جلسات هیرکان اداره کل استاندارد گلستان برگزار شد.