گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/9/24 - شماره 1773
کتابخانه تخصصی مهارتی کودک و نوجوان در گرگان ایجاد می شود

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: کتابخانه تخصصی مهارتی کودک و نوجوان در گرگان ایجاد می شود.به گزارش  مهر، محبوبه رجب نسب اظهار کرد: کانون فکری سنین بین ۶ تا ۱۸ سال را در برمی گیرد و فعالیت های ادبی، هنری، فرهنگی و اسلامی را در دستور کار دارد. وی افزود: کشور نیاز به توسعه انسانی دارد و بهترین سرمایه های ما همین کودکان و نوجوانان هستند و اگر بخواهیم رشدی در این زمینه داشته باشیم باید عوامل پیرامونی آن ها که شامل خانواده، اجتماع، فضای مجازی و کودکان زیر ۶ سال هستند را هم در نظر بگیریم.رجب نسب گفت: کانون گلستان ۱۷ مرکز ثابت، ۹ مرکز سیار، سه مرکز فراگیر و دو مرکز پستی دارد و همه شهرستان ها جز کردکوی دارای مرکز هستند؛ البته ساختمان کانون کردکوی پیشرفت ۲۵ درصدی دارد.وی با بیان این که هر مرکز سیار ۲۰ روستا را پوشش می دهد، ادامه داد: مراکز ثابت هر تعداد مخاطب را می تواند پوشش دهد ولی مراکز سیار بیشتر در حوزه های روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته شهری خدمات دهی می کند.رجب نسب اضافه کرد: در حوزه پژوهش اهدافی چون ارتقاء سطح کیفی دانش، بینش و نگرش، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه و ارتقاء فرهنگ پژوهش، معرفی و تربیت و تحلیل پژوهشگران به ویژه کودکان و نوجوانان، میز تخصصی پژوهش با حضور صاحبنظران، اقدام پژوهی، نشست های علمی و پژوهشی و غیره دنبال می شود