گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/9/14 - شماره 1770
۷ پروژه در بافت تاریخی گرگان مرمت و بهسازی می شود

مدیر کل راه و شهرسازی گلستان گفت: هفت پروژه در بافت تاریخی محدوده های مرکزی شهر گرگان تا پایان سال مرمت و بهسازی می شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی گلستان، حسین محبوبی اظهار کرد: هفت پروژه با هدف مرمت و بهسازی در بافت های تاریخی محدوده های مرکزی شهر گرگان اجرایی می شود. وی افزود: این پروژه ها شامل بهسازی تکیه نو دوشنبه ای، بهسازی تکایای ضلع شرقی میدان پاسرو، بهسازی جداره تکیه و ضلع شرقی مرکز محله نعلبندان، حذف الحاقات و بهسازی امامزاده نه تن، مرمت اضطراری مسجد تاریخی صالحیه سرچشمه، ساماندهی و بهسازی ضلع غربی محله دربنو و ساماندهی و بهسازی محوطه غربی مدرسه تاریخی صالحیه در سرچشمه گرگان است.محبوبی هدف از اجرای این پروژه ها را بهره برداری و ایجاد ایجاد گردش اقتصادی جهت منافع اهالی ساکن در بافت و تشویق آن ها جهت سرمایه گذاری در بهسازی املاکشان ذکر کرد.دبیر ستاد باز آفرینی شهری  گلستان گفت: بابت اجرای پروژه های مرمتی اشاره شده ۱۲ میلیارد ریال از محل  اعتبار ملی  تخصیص داده شده که در شرف انعقاد قرارداد است و به زودی عملیات اجرایی آن شروع می شود.