گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/9/14 - شماره 1770
آموزش و پرورش بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ استاندارد است

مدیر کل استاندارد گلستان گفت: آموزش و پرورش بستر مناسبی برای ترویج فرهنگ استاندارد است. محمود فرمانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: برای داشتن جامعه ای که همگان با مفهوم استاندارد آشنا باشند باید از مدرسه این کار را شروع کنیم و پیش نیازِ حساس و دغدغه مند کردن جامعه، آموزش دادن و آگاهی رسانی به معلمان است.وی افزود: جلسه ای را با آموزش و پرورش گلستان برگزار کرده و در این نشست توجه به ظرفیت بالای آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ استاندارد، مورد بحث قرار گرفت.به گفته فرمانی در همین راستا، سازمان ملی استاندارد ایران در هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش کشور تدبیری اندیشیده تا استاندارد، جزو آموزش های ضمن خدمت معلمان سراسر کشور قرار گیرد و از اساس در برنامه های آموزشی آنان گنجانده شود.وی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی معلمان و دانش آموزان با استاندارد فرصت مناسبی برای بالا بردن و ارتقاء سطح دانش فنی آن ها خواهد بود.دبیر شورای استاندارد استان گلستان خاطرنشان کرد: اجرایی کردن برنامه آموزش ضمن خدمت استاندارد به معلمان در استان گلستان، همکاری دو دستگاه در انجام برنامه های ترویجی _ آموزشی مختلف مانند سخنرانی کارشناسان استاندارد در مدارس، بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه های استاندارد، بازرسی و نمونه برداری استاندارد از بوفه های مدارس، اجرای برنامه ارزیابی تعالی مدیریت مدارس، ایجاد دفتر استانداردسازی در آموزش و پرورش، توزیع اقلام ترویجی در مدارس می تواند از جمله برنامه های همکاری ما با آموزش و پرورش می تواند باشد.