گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/8/5 - شماره 1760
بی اطلاعی مسئولان ورزش از کناره گیری خادم از هیأت رییسه اتحادیه جهانی کشتی!

مسئولان ورزش ایران از اقدام خادم در کنارهگیری از انتخابات دور جدید هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی بیاطلاع بودهاند. این موضوع که باعث حذف نماینده ایران در این اتحادیه شده، اکنون موجب نگرانی شده است.پس از اینکه رسول خادم بدلیل اتفاقات پیش آمده در کشتی اعلام کرده بود دیگر در هیات رییس اتحادیه جهانی کشتی نمیماند، چند ماه قبل این تهدید خود را عملی کرد و رسما از هیات رئیسه کنارهگیری کرد که این مهم باعث شد که ایران کرسی بسیار مهم عضویت در هیات رییسه این اتحادیه را از دست بدهد. علیرغم اینکه خادم بارها اعلام کرده بود دیگر حاضر نیست در هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی به حضور خود ادامه دهد، ظاهرا این موضوع توسط مسئولان ورزش خیلی جدی گرفته نشده بود اما با عملی شدن این تهدید از سوی خادم و از دست رفتن جایگاه کشتی ایران در هیات رییسه اتحادیه جهانی، حالا مسئولان ورزش از این اقدام خادم و اینکه چرا در جریان این موضوع قرار نگرفتهاند، شدیدا گلایه دارند و این اقدام را ضربه به ورزش اول ایران میدانند.