گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/8/5 - شماره 1760
۱۷ مفسد اقتصادی در گلستان معرفی شدند

رئیسکل دادگستری گلستان گفت: گلستان بهعنوان نخستین استان، اسامی ۱۷ مفسد اقتصادی را به مردم معرفی کرد.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان هادی هاشمیان به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره و اظهار کرد: دشمن عملکرد بد عدهای را به همه نظام و حاکمیت گسترش میدهد تا از این طریق بین مسئولان و مردم شکاف به وجود بیاورند.رئیسکل دادگستری گلستان بابیان اینکه مردم تخلف را میبینند، اما به دلیل معذوریتهای قانونی که برای معرفی مجرمین داریم برخورد با متخلفان برای آنها محسوس نیست تصریح کرد: به همین منظور و در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گلستان بهعنوان نخستین استان اسامی ۱۷ مفسد اقتصادی را به مردم اعلام کرد.هاشمیان نقش رسانهها را در امیدآفرینی در جامعه پررنگ توصیف کرد و گفت: خدماتی که انقلاب اسلامی به مردم ارائه داده، قابلمقایسه با دوران گذشته نیست و رسانهها در کنار نقد منصفانه، باید به رویدادهای مثبت که موجب ایجاد امید و نشاط در جامعه میشود، توجه داشته باشند.وی آموزش را مهمترین مقوله در هر نوع فعالیتی برشمرد و گفت: دستگاه قضایی استان این آمادگی را دارد برای دومین بار، دوره آموزشی حقوق رسانه و قانون مطبوعات را با همکاری خانه مطبوعات استان برگزار کند.