گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/8/5 - شماره 1760
مراسم یادبود شهید تاج محمد باشقره برگزار گردید

کوثر قندهاری-شهید باشقره سومين شهيدي است كه امسال سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از آب و خاک این سرزمین داده است.سرپرست معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم یادبود شهید تاج محمد باشقره با بیان این مطلب گفت:شهید باشقره ۱۲۴ امين شهيدی است كه در راه حفاظت از طبيعت و اب و خاك به فيض رفيع شهادت نائل امده استحمید ظهرابی گفت :امسال در فاصله یک ماه در کرمان ۲ محیط بان شهید و تعداد زیادی جانباز و زخمی داشته ایم.

وی گفت :پیام این شهادت ها و فداکاری ها این است که ما محیط زیستان و محيط بانان دينمان را به اين سرزمين ادا كرديم واز جان عزيزتر نداريم كه  آن را هم فدای این آب و خاک کرده ایم.سرپرست معاونت محیط زیست کشور گفت:محیط بانان کارمند دولت هستند و مانند بقیه نیروهای دولتی حقوق میگیرند اما  دو و نیم برابر از بقیه کارمندان مسئولیت اداری دارند و در محل کار به صورت شبانه روزی حضور دارند

وی افزود :در قانون خدمات کشوری به ازای هر ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت است اما در حوزه محیط بانی به ازای هر ۴۸ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت است و آن هم سنگین ترین و سخت ترین وظایف در بدترین و دورترین محیط ها از جوامع انسانی با کمترین امکانات و تجهیزات . ظهرابی گفت :  همه محیط بانان در سراسر کشور با این وضعیت و در چنین محیط هایی فعالیت میکنند و من بعنوان یکی از مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست معتقدم،مسئولین حفاظت محیط زیست و کشور به جامعه محیط بانی بدهکار هستیم و بایستی تلاش کنیم تا دیر نشده است،جبران کنیم و این جبران باید در دو حوزه باشد،یکی وضعیت معیشت عزیزان که در این راستا تلاش هایی صورت گرفته   در حال بهبود است اما باید بهتر شود و  حوزه دیگر:وضعیت سختی کار، تجهیزات  و امکانات مورد نیاز است که باید تامین شودو امسال قریب به ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات برای محیط بانان سراسر کشور تهیه و توزیع شده است.   وی گفت :باید در کنار این مسائل و تلاشها نیم نگاهی به دلایل و ریشه های این رخدادها داشته باشیم و باید تلاش شود تا همه مردم و حتی جنایتکاران متوجه بشوند صاحب این مملکت و آب و خاک و منابع و حیوانات هستند و باید از آن ها محافظت کنند و وارد چنین درگیری هایی نشوند ک نتیجه اش فقط خسران و نابودی است وی در پایان ضمن تشکر از تلاش مسئولین مربوط که توانستند عاملین جنایت رابا سرعت شناسایی کنند گفتآرزو میکنیم این آخرین شهید محیط بان باشد و دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم