گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/8/5 - شماره 1760
۲ بندر تجاری و مسافری گلستان تعیین تکلیف شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: احداث دو بندر تجاری و مسافری استان باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان میر محمد غراوی در یازدهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت مناطق ساحلی استان که با خلیلی، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر کشور برگزار شد، اظهار کرد: منابع طبیعی باید ظرف یک ماه حریم طبیعی سواحل استان را به این کمیته ارسال کند.وی افزود: از ظرفیتهای خوب سواحل استان نیز باید درزمینه گردشگری و اشتغالزایی استفاده ویژه شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به اینکه پنج میلیارد تومان اعتبار جهت لایروبی کانالهای چاپاقلی و خوزینی تخصیص دادهشده است، تصریح کرد: با لایروبی این دو کانال آب دریای خزر به خلیج گرگان میرسد.غراوی بابیان اینکه ادارهکل شیلات استان برای دادن مجوز به پرورشدهندگان ماهیان خاویار در قفس، با سرمایهگذاران همکاری لازم را داشته باشد، گفت: موانعی که در سواحل برای ایجاد اشتغالزایی و گردشگری وجود دارد با همکاری مسئولین استانی و کشوری برطرف شود.وی با ابراز تأسف از اینکه شهرستانهای ترکمن، گمیشان و بندرگز با توجه به اینکه ماهیت ایجاد و تشکیل آنها فعالیتهای بندری و تجاری ساحلی بوده است، گفت: هماکنون این شهرها متأسفانه این کاربریها را ندارد و تقریباً از حیث انتفاع خارجشدهاند.غراوی افزود: گرچه شاید طول نوار ساحلی ما چندان گسترده نباشد ولیکن انتظارات فراوانی جهت استفاده حداکثری و کارایی از همین مقدار اندک وجود دارد.