گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
قهرمانی پینگ پنگ باز گلستانی در رقابت های هوپس کشور

گروه ورزشی ـ پینگ پنگ باز گلستانی قهرمان مسابقات تنیس روی میز پسران انتخابی هوپس کشور شد.رضا شریعتی نونهال گلستانی در پایان مسابقات تنیس روی میز انتخابی هوپس پسران کشور بر بلندای سکوی قهرمانی ایستاد.

مسابقات تنیس روی میز انتخابی هوپس پسران کشور به صورت دوره ای و طبق جدول مصوب فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران  بعد از 3 روز رقابت تنگاتنگ پینگ پنگ بازان کشور در سالن شهید عضدی تهران به پایان رسید و برترین های خود را شناخت.