گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
بدلیل افزایش نرخ ارز و کمبود منابع مالی؛ اعزام ناقص کشتی گیران به رقابتهای جهانی قطعی شد!

فدراسیون کشتی موضوع اعزام ناقص تیم های ملی کشتی به رقابتهای بزرگسالان و زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان را به مدیران تیم های ملی ابلاغ کرد.با توجه به این که برای اعزام هریک از تیم های منتخب و یا ملی کشتی ایران به مسابقات بین المللی در بودجه مصوب فدراسیون، اعتبار مشخصی پیش بینی شده است، متاسفانه افزایش چند برابری نرخ ارز، عدم تخصیص ارز با نرخ حمایتی از سوی بانک مرکزی به فدراسیون ها و هزینههای چند برابری خرید بلیط، فدراسیون کشتی را به ناچار و برخلاف برنامه ها و مصلحتهای فنی مجبور به اتخاذ سیاست انقباضی جدیدی کرده است. از این رو فدراسیون کشتی با توجه به اهمیت هر دو رقابت های جهانی بزرگسالان و زیر ۲۳ ساله های جهان که با فاصله دو هفته در مجارستان و رومانی برگزار می شود و در نظر گرفتن جرایم مالی سنگین از سوی اتحادیه جهانی در صورت حضور  نیافتن در این رقابت ها، به مدیران تیم های ملی کشتی بزرگسالان و امید در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی ابلاغ کرد تا جهت اعزام ناقص و تنظیم محدود  نفرات تیم های ملی در کنار هم برای رقابت های جهانی اقدام کنند.پیش از این با تصمیم فدراسیون کشتی سفر تیمهای منتخب بزرگسالان کشتی آزاد به تورنمنت های سرکیسیان ارمنستان و مدوید بلاروس، کشتی آلیش مردان و زنان در جشنواره جهانی عشایری در قرقیزستان، کشتی آزاد امید در تورنمنت سرکسیان ارمنستان، کشتی فرنگی امید در جام صربستان، کشتی فرنگی بزرگسالان در جام اولگ کارایف در کشور بلاروس و رقابت های ساحلی قهرمانی جهان در ترکیه، لغو شده بود.