گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
کاهش تولد در گلستان

مدیرکل ثبتاحوال گلستان گفت: آمار تولد در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ مقدار ۸.۹ درصد کاهش نشان میدهد.به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی ثبتاحوال گلستان، ابوبکر دولو اظهار کرد: در نیم سال اول امسال تعداد ۱۹ هزار و ۱۵۲ واقعه حیاتی در گلستان به وقوع پیوسته که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ مقدار ۸.۹ درصد کاهش نشان میدهد. وی افزود: در نیم سال اول امسال تعداد چهار هزار و ۳۸۰ واقعه وفات اتفاق افتاده است که نسبت به مدت مشابه هیچگونه تغییری نداشته است. مدیرکل ثبتاحوال گلستان به ازدواجهای واقعشده در نیم سال اول ۹۷ اشاره و تصریح کرد: در نیمه نخست امسال تعداد هشت هزار و ۳۶۷ مورد ازواج در گلستان به وقوع پیوسته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش را نشان میدهد.دولو تعداد طلاقهای واقعشده در نیم سال اول ۹۷ را تعداد یک هزار و ۵۴۴ مورد برشمرد.وی به میانگین سن ازدواج زوج و زوجه را در نیم سال اول ۹۷ اشاره کرد و گفت: میانگین سن ازدواج زوج برحسب وقوع ۲۷ سال و زوجه ۲۳۲ سال است.دولو با اشاره به نسبت جنسی بدو تولد در نیم سال اول ۹۷ افزود: به ازای هر ۱۰۲.۷ تولد پسر ۱۰۰ دختر متولدشده است.