گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
سرقت یک و نیم میلیارد تومانی سارقان نقابدار از صرافی گرگان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان این که سارقان نقاب دار یک و نیم میلیارد تومان از صرافی گرگان سرقت کردند، گفت: تحقیقات برای شناسایی آن ها ادامه دارد. به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، سید رضا سیدحسینی اظهار کرد: سارقان نقاب دار روز دوشنبه (۱۶ مهر) از یکی از صرافی های گرگان، حدود یک و نیم میلیارد تومان به سرقت بردند. وی با رد ادعای سرقت مسلحانه از این صرافی، افزود: سارقان با استفاده از کلید در مغازه را باز کرده اند و به گفته صاحب صرافی حدود یک و نیم میلیارد تومان ارز و سکه به سرقت رفته است.سید حسینی ادامه داد: تحقیقات ابتدایی نشان می دهد سارقان کلید را از کارگر مغازه گرفته اند و ادعای کارگر این صرافی مبنی بر این که دزدان نقاب دار به زور و با تهدید، کلید را از او گرفته اند در حال بررسی است. به گفته دادستان مرکز استان، سرنخ هایی به دست آمده که در حال بررسی است. خبری در فضای مجازی استان گلستان مبنی بر سرقت مسلحانه از یکی از صرافی های حیابان ولی عصر گرگان پخش شد که پس از بررسی ها مشخص شد این سرقت مسلحانه نبود و سارقان با استفاده از کلید وارد این مغازه شده اند.