گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
۲۱۳ کمپینگ منقل در جنگل النگدره ساخته خواهد شد

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: ۲۱۳ کمپینگ منقل در جنگل النگدره ساخته خواهد شد.یحیی ستوده نیا در گفتگو با مهر اظهار کرد: بسیاری از دغدغه های دوستداران محیط زیست، دغدغه شهرداری گرگان هم است.وی افزود: مردم معمولاً در تفرجگاه ها آتش روشن می کنند به همین منظور در النگدره مکان یابی شده تا در ۲۱۳ نقطه کمپینگ منقل ساخته شود.ستوده نیا با بیان این که با تأمین شدن منابع مالی این کار شروع خواهد شد، گفت: در جاهایی مشخص با طرح های خاص این کار صورت می گیرد.وی افزود: در این مکان ها به صورت مجتمع منقل گذاشته می شود و چوب درختان خشک و قطع شده که در جنگل وجود دارد در این جایگاه ها قرار می گیرد تا مردم از آن استفاده کنند.مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان تصریح کرد: دیگر در سایر نقاط به مردم اجازه روشن کردن آتش داده نخواهد شد.ستوده نیا در خصوص نوع آب استفاده شده برای فضای سبز، اظهار کرد: به جرأت می توانم بگویم جز هفت درصد آن آب غیرشرب است.وی بیان کرد: تمام چاه هایی که ارزش شرب دارند را تحویل آب و فاضلاب می دهیم تا به ما پساب تحویل دهد و آن ها آب فاضلاب را به آب قابل استفاده در فضای سبز تبدیل کرده و شهرداری آن را خریداری می کند.ستوده نیا گفت: دنبال این هستیم که مکان های تفرجی که دارای خدمات هستند را در سطح شهر افزایش دهیم.وی به طرح سورتمه در هزارپیچ اشاره کرد و گفت: کتابچه طرح هزارپیچ را در سال ۹۲ فرستادیم و مصوب شده و تنها شهری هستیم که کارنامه مثبت واگذاری عرصه جنگلی دارد.ستوده نیا تصریح کرد: همچنین مکان زیپ لاین در هزارپیچ انتخاب شد که اختلاف ارتفاع آن ۱۰۰ متر و طول آن ۶۵۰ متر است که مشاور در حال بررسی آن است.وی گفت: در زمینه ساماندهی مسافر سعی داریم از کارخانجات پنبه پاک کنی که هیچ کاری امروزه انجام نمی دهند یا مکان های دیگری که در دست بررسی است، استفاده کنیم.