گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
بیمارستان قلب کردکوی به آی سیو اطفال نیاز دارد

مدیر داخلی بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی گفت: بیمارستان قلب کردکوی مجهز به آی سی یو اطفال نیست اما با وسایلی که در اختیار دارد می توان آن را ایجاد کرد. علیرضا دهرویه در گفتگو با مهر اظهار کرد: بیمارستان امیرالمومنین کردکوی تنها بیمارستان فوق تخصصی جراحی قلب استان است که در آن آنژیوگرافی، آنژیو پلاستی و جراحی قلب باز انجام می شود. وی افزود: در حال حاضر حداقل روزانه یک مورد عمل جراحی قلب باز توسط دو جراح قلب (ریاحی و شمالی) در این مرکز انجام می شود. مدیر داخلی بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی گفت: این بیمارستان دارای چهار تخت آی سیو اپن هارت (جراحی قلب باز) ۲۳ تخت سی سی یو و ۱۱ تخت آی سی یو جنرال است. وی یادآور شد: در حال حاضر بیمارستان امیرالمومنین کردکوی از نظر تجهیزات کامل است و می تواند روزانه یک جراحی قلب را انجام دهد. دهرویه اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه پمپ قلب به صورت امانت از بیمارستان صیاد به این بیمارستان انتقال داده شده و کارهای خریداری این دستگاه برای خود بیمارستان در حال انجام است. وی از ساخت اتاق عمل جدید برای جراحی قلب در این بیمارستان خبر داد و افزود: این اتاق عمل نیاز به تجهیزات دارد که در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و امید است هرچه زودتر انجام شود. دهرویه انجام پیوند قلب را جزو برنامه های بلند مدت بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی عنوان کرد و افزود: این موضوع در برنامه استراتژیک پنج ساله قرار دارد که اجرای آن زمان بر است.وی از مراجعات بیماران خارجی به این بیمارستان یاد کرد و گفت: بیمارانی از کشورهای آسیای میانه مانند ترکیه، ترکمنستان و گرجستان برای درمان به بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی مراجعه کردند که در بین آن ها کشور ترکمنستان بیشترین مراجعات را داشته است.