گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
۳۰ پروژه روز روستا بنیاد مسکن در گلستان به بهره برداری رسید

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: ۳۰ پروژه روز روستا بنیاد مسکن در گلستان به بهرهبرداری رسید.به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، محمدتقی زمانی نژاد اظهار کرد: بهره برداری از پروژه های بنیادمسکن استان گلستان به مناسبت روز روستا با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان انجام شد.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان تصریح کرد: افتتاح ۲۹ طرح هادی روستایی بااعتبار چهار میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان و افتتاح یک هزار و ۱۷۸ واحد مسکونی روستایی بااعتبار ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان در سطح روستاهای استان انجام شد.وی واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول، واگذاری اسناد مالکیت روستایی، واگذاری واحدهای مسکونی اقشار کمدرآمد را نیز از برنامههای این روز دانست و گفت: این واگذاری بهصورت متمرکز در روستای کفشگیری شهرستان گرگان انجام میشود.

وی افزود: طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی از ۲۱ مهرماه به مدت یک ماه و در ۱۴ شهرستان و ۲۸۴ روستا اجرا میشود.به گفته وی، این طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی است که همزمان با سراسر کشور به مدت یک ماه از تاریخ ۲۱ مهر انجام میشود.زمانی نژاد بابیان اینکه این طرح در سالهای ۸۲، ۸۷ و ۹۲ نیز اجراشده، گفت: این طرح در بازه زمانی پنجساله اجرا میشود و امسال از ۲۱ مهرماه و برای چهارمین بار در گلستان انجام میشود.مدیرکل بنیاد مسکن استان هدف از اجرای این طرح را جمعآوری اطلاعات از مشخصات فنی ساختمانها و عملکرد آنها در برابر حوادث و بلایای طبیعی عنوان کرد و افزود: این طرح باهدف بررسی وضعیت مسکن روستایی اجرا میشود.