گرگان - شنبه 24 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
معاون قضایی دادگستری گلستان: ۵۲ زندانی با گذشت شاکیان از ابتدای سال در گرگان آزاد شدند

 معاون قضایی دادگستری گلستان گفت: در نیمه نخست امسال ۵۲ زندانی با گذشت شاکیان و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف از زندان گرگان آزاد شدند.به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، احمد جعفری اظهار کرد: این افراد با گذشت شاکیان و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف از زندان گرگان آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.وی افزود: امسال ۳۱۵ پرونده که موضوع بیشتر آنها دیون مالی بود بهصورت ویژه توسط اعضای شعب شورای حل اختلاف بررسی و با سازش طرفین مختومه شد.معاون قضایی رئیسکل و رئیس شوراهای حل اخلاف گلستان از تلاش شعب صلحی برای سازش در پروندههایی مانند قتل گفت و تصریح کرد: حلوفصل مسالمتآمیز پروندههای اینچنینی به دلیل حساسیتهایی که دارند از آسیبهای اجتماعی در آینده میکاهد.به گفته وی، شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ و باهدف حل مسالمتآمیز دعاوی، ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاستن از حجم پروندههای ورودی به محاکم قضایی، همزمان با سراسر کشور در گلستان نیز آغاز به کار کرد.