گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
نمایشگاه روز ملی کودک و محیط زیست در گرگان برپا شد

 همزمان با آغاز هفته ملی کودک نمایشگاه محیط روز ملی کودک و محیطزیست در کانون پرورش فکری کودکان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست گلستان، باهمت اداره حفاظت محیطزیست گرگان، نمایشگاه روز ملی کودک و محیطزیست با شعار ملی آینده را باید ساخت در محل کانون پرورش فکری کودکان استان گلستان برگزار شد. این نمایشگاه باهدف معرفی گونههای جانوری بومی استان گلستان از 15 تا 20 مهر در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویلاشهر گرگان در حال برگزاری است.در این نمایشگاه گونههای حیاتوحش تاکسیدرمی شده استان گلستان ازجمله شوکا، سیاهگوش، گربه جنگلی، سمور، گیلانشاه، هوبره، تنجه، اردک سیاه کاکل، مرگوس، بوتیمار، حواصیل ارغوانی، قرقاول و باقرقره به نمایش گذاشتهشده است.