گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/7/18 - شماره 1755
شناسایی ۱۰۳ واحد متخلف در طرح نظارتی خدمات سفر گلستان

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: ۱۰۳ واحد متخلف صنفی، خدماتی در طرح نظارتی خدمات سفر شناسایی شدند. به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، علیاصغر اصغری اظهار کرد: ۱۰۳ واحد متخلف صنفی و خدماتی در طرح نظارتی خدمات سفر شناسایی شدند.وی بیان کرد: این طرح نظارتی ویژه تابستان ۹۷ و توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان انجام شد. وی افزود: همزمان با فرارسیدن فصل تابستان و افزایش حجم سفرهای داخلی لزوم نظارت بیشازپیش و افزایش رضایتمندی مسافرین و همشهریان محترم و همچنین جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی برخی از افراد سودجو بیشازپیش احساس میشود. معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرفکنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: عملکرد بازرسان این سازمان در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شهروندان، برقراری امنیت اقتصادی و ایجاد فضای روانی مطلوب برای مسافران و شهروندان بخصوص در ایام تابستان بسیار مؤثر و مفید است. وی افزود: در همین راستا برگزاری اقدامات نظارتی لازم از قبیل انجام بازرسیها و اجرای گشتهای مشترک با دستگاههای مرتبط با موضوع نظارت بر مراکز ارائهکننده خدمات سفر و اطلاعرسانی در خصوص ضرورت رعایت نرخهای مصوب به مجموعههای موردنظر، نصب نرخ نامه، صدور صورتحساب به مشتریان و رعایت ضوابط بهداشتی و اخلاقی ... در دستور کار قرار بازرسین این سازمان قرار گرفت. اصغری با تأکید بر اولویت وظایف ذاتی بازرسین در رسیدگی به تخلفات احتمالی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و خدماتی با ارائه گزارشی از آمار پروندههای تنظیمشده برای متخلفان اقتصادی در طرح نظارتی ویژه خدمات سفر تابستان ۱۳۹۷ گفت: این طرح از تاریخ ۱۵ تیرماه امسال آغاز و تا ۳۱ شهریور امسال هم ادامه داشت.به گفته وی، یک هزار و ۷۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی و گردشگری در سطح شهرهای استان توسط بازرسان این سازمان به عمل آمد که از این تعداد ۵۶۳ مورد در قالب گشتهای مشترک با دستگاههای مرتبط (اداره کل تعزیرات حکومتی استان، سازمان میراث فرهنگی، اداره کل بهداشت، فرمانداری، علوم پزشکی، دامپزشکی، حملونقل و پایانهها و اتحادیههای مربوط) بوده است.اصغری افزود: در این بازرسیها ۱۰۳ واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف آنها به ارزش یک میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۵۵۹ ریال تشکیل و برای صدور رأی نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.