گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
ایران میزبان مسابقات جهانی کونگ فو شد

رییس فدراسیون کنگفو و هنرهای رزمی از میزبانی ایران در مسابقات جهانی کونگفو در بهمنماه سال جاری خبرداد.

رضا حیدری: «مسابقات جهانی کونگفو در ایران، بهمن ماه برگزارخواهد شد. سعی داریم ۳۰ کشور از قارههای مختلف در این مسابقات حضور یابند. مطمئناً مشهد به دلیل میزبانی از مسابقات آسیایی در سال گذشته، میزبان این دوره از مسابقات نخواهد بود.»

اظهارات حیدری درخصوص باشگاههای متخلفی که با نام کونگفو فعالیت میکنند؛ «باشگاههایی که با نام کونگفو فعالیت میکنند ولی فاقد مدرک مربیگری هستند، متخلف محسوب میشوند. باید نام این باشگاهها به اداره کل ورزش و جوانان جهت پیگیری گزارش شود. در فدراسیون تمام روزنهها برای افراد سودجو بسته شده است. در هر نقطه از کشور حتی در یک روستا اگر ورزش کونگفو فعالیت داشته باشد، فدراسیون موظف است حمایت کند و پاسخگو باشد و همچنین هرجا که تخلف صورت میگیرد باید گزارش شود. فدراسیون با هیچکس تعارفی ندارد.»