گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
با دعوت ۱۴ وزنه بردار برای مسابقات جهانی؛ کیانوش رستمی از تیم ملی وزنه برداری کنار گذاشته شد!

۱۴وزنهبردار به اردوی تیمملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ دعوت شدند اما کیانوش رستمی از تیم ملی کنار گذاشته شد.

در جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری، علی امینی فرد و محمدحسین برخواه سرمربیان تیم های ملی نوجوانان و بزرگسالان فهرست نفرات دعوت شده به اردوهای آماده سازی را برای حضور در مسابقات پیش رو اعلام کردند. در رده سنی بزرگسالان، هفتمین مرحله اردوی سالجاری تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان از شنبه ۱۷شهریور برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۸ ترکمنستان آغاز شد. محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی ۱۴ وزنه بردار را به این مرحله اردوی دعوت کرده است. این اردو ۳ هفته ای خواهد بود و ۵ مهرماه به پایان می رسد.