گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
آئین بزرگداشت چهره های ادبی گلستان برگزار شد

نخستین آئین بزرگداشت چهره های ادبی استان با حضور مسئولان استانی و اهالی فرهنگ و هنر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد. به گزارش مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در نخستین آئین بزرگداشت چهره های ادبی گلستان، اظهار کرد: امروز گردهم آمدیم تا روز ملی شعر و ادب فارسی را که با نام شاعر شهیر ایرانی شهریار مزین شده گرامی بداریم. عادله کشمیری از شاعران و نویسندگان به عنوان میراث داران فرهنگ کهن یاد کرد و گفت: به مفاخر استان که مایه فخر و مباهات هستند، می بالیم. وی با اعلام اینکه شعر برای تعالی انسان است، افزود: اگر شعر و هنر به سمت تعالی انسان حرکت کند می توان گفت که ما به اهدافمان نزدیک شدیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه فرهنگ زندگی ما با شعر و ادبیات آمیخته شده، افزود: به واسطه تاثیرگذاری شعر و ادبیات بر رفتار و فرهنگ جامعه، توجه بیشتر به آن را ضروری می کند.کشمیری شعر را به عنوان ابزاری برای بیان فرهنگ و ادبیات ایران به سایر کشورها دانست و افزود: در دوران گذشته نشان داده شده که شاعر، شعر را به خدمت هنر می گیرد تا مذهب و میهن را به جهانیان معرفی کند.وی ادامه داد: دنیا ملت ایران را با کتابهای بزرگ، شعرای نامی، فرهنگ کهن ملی و ادبیات می شناسد. به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، آنچه که عاشورا را در فرهنگ ایران سرپا نگه داشت اشعار حماسی بسیار خوبی بود که در حوزه دین و عاشورا سروده شد.در ادامه این جلسه رئیس اتحادیه انجمن های علمی و آموزشی معلمان ادبیات فارسی با بیان اینکه هنر و فرهنگ یکی از مؤلفههای اصلی تشکیل تمدنهای بزرگ بوده، گفت: این هنر نقش مؤثری در انسجام و ساختن هویت فرهنگی جامعه دارد.علی اکبر کمالی نهاد ادامه داد: نقش شاعران در اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، بسط معرفت الهی و تجربه دینی بسیار موثر است.وی با تاکید بر اینکه نباید از ریشههای فرهنگی و ادبی خود غفلت کنیم، افزود: امروز اگر ترجمه اشعار و رمانهای انگلیسی را میخوانیم اما از ریشههای ادبی و فرهنگی سرزمین خود هم نباید غافل باشیم.