گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
دولت الکترونیک راه حل مشکلات اقتصادی است

استاندار گلستان گفت: دولت الکترونیک راه حل مشکلات اقتصادی است. به گزارش مهر، سید مناف هاشمی در نشست با فعالان فناوری و ارتباطات گلستان که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: در موضوعات مرتبط با شرکت های دانش بنیان تجربه زیادی در کشور نداریم و سابقه آن به ۱۵ الی ۲۰ سال می رسد در حالی که اقتصاد خوب و پر رونقی در آن وجود دارد. وی افزود: چرخه علم و ثروت با دانش بنیان کامل میشود و در این سال که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده چنین نگاهی می تواند به توسعه استان کمک کند. هاشمی ادامه داد: اصلیترین راه حل موجود مشکلات اقتصادی، الکترونیکی کردن دولت است و این نشان می دهد شرایط خدمات اقتصادی و اداری با گذشته متفاوت شده است و باید با روشهای متفاوتی که به کار میبریم نتایجی از جمله ماندن جوانان در کشور حاصل شود. استاندار گلستان با بیان این که نخبگان حساس هستند و اگر به آنها امکانات ندهیم محیط دیگری را انتخاب می کنند، اظهار کرد: فضای اقتصاد مقاومتی استان در گذشته رونق زیادی نداشته اما با همه این تفاسیر اتفاقات خوبی در سنوات گذشته رخ داده است. هاشمی افزود: گلستان ظرفیت خوبی در زمینه علم و فناوری دارد که برخی از آنها بُرد جهانی دارند.وی ادامه داد: در سال های گذشته رونق خوبی در دانش بنیان کشور از جمله حمل و نقل هوشمند، خریدهای اینترنتی، بیوتکنولوژی، دارویی و پزشکی اتفاق افتاد.هاشمی تصریح کرد: در آخرین جمعبندی وزارت ارتباطات شاخص های ارتباطی استان در رشته های مختلف ارتقا داشته و به پنج، ۶ و هفت رسیده است.