گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/6/21 - شماره 1745
یک ونیم میلیارد تومان و یک سوال

 

مریم قرآنی

شب گذشته به همت روزنامه همشهری گلستان جلسه ای تشکیل شد ه بود و در آن تعدادی از مدیران کل استان و استاندار محترم و همکاران مطبوعاتی حضور داشتند ،به نظرم برگزاری چنین نشست هایی به حل مشکلات متعدد مطبوعات در گلستان کمک خواهد کرد ،ناگفته پیداست حل بخش عظیمی از مشکلات مطبوعات گلستان ریشه در توجه مدیران استان به رسانه ها دارد این مساله خصوصا در بخش هایی که با اقتصاد مطبوعات سر و کار دارد بیشتر به چشم می آید ،درآمدهای مشروع و معلومی که باید به حساب مطبوعاتی که در جهت توسعه استان حرکت میکنند واریز شود   با نقشه ها و ترفندهای متعددبه جیب کسانی میرود که مطبوعات برای آنها وسیله ای برای درآمد زایی است و هیچ توجهی به کارکرد اصلی آن یعنی توسعه فرهنگی ندارند ،آری باید دانست کسی که چندین نشریه کشوری را سرپرستی می نماید دغدغه توسعه فرهنگی را ندارد ،هدف او در آمد زایی از مطبوعات است به هر شکل ممکن ؛ به این خاطر نباید به او خرده گرفت ،اما سوال از مسوولین استانی ان است که با توجه به اینکه سالانه نزدیک به یک ونیم میلیارد تومان پول آگهی های دولتی به  جیب کسانی میرود که هیچ کمکی به توسعه اشتغال فرهنگ و ... نمی کنند چرا مسوولین و مدیران کل هیچ اقدامی در جهت اصلاح سیستم مدیریتی برای بازگرداندن آب رفته به جوی اصلی انجام نمیدهند ،در حالی که  پول  براحتی از استان خارج می شود و مرکز نشینان از  آن بهره می برند و در حالی که با پول یک سال این آگهی می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد و اشتغالزایی کرد و با توجه به اینکه قانون همه چیز را شفاف کرده است و...چرا مدیران کل و مسوولین استانی عزمشان را برای اصلاح این روند و عمل به قانون جزم نمی کنند  این انتظار زیادی نیست پول گلستانی ها خرج اشتغال شهروندان گلستان شود تا مطبوعات با مدیریت  بهتری از مشکلات گذر کنند

 

مدیر مسوول گلشن مهر