گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/20 - شماره 1735
۳۰درصد جمعیت شهری گلستان در بافت های ناکارآمد سکونت دارند

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: ۷۴۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان وجود دارد که ۳۰ درصد جمعیت شهری در آن سکونت دارند. به گزارش روابط عمومی، حسین محبوبی به اجرای طرح بازآفرینی شهری در گلستان اشاره کرد و گفت: نوسازی بافتهای فرسوده با عنوان بازآفرینی شهری، در سالهای گذشته مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار داشت اما در دو سال اخیر با نام طرح بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گرفت.وی با اشاره به وجود 740 هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان بیان داشت: در گذشته اولویت با شهرهای گرگان و گنبدکاووس که بیشترین بافتهای فرسوده شهری را دارند، بود و کارهایی به صورت جسته و گریخته انجام شده بود. محبوبی با بیان اینکه 30 درصد جمعیت شهری استان ساکن بافتهای ناکارآمد هستند، ادامه داد: اقدامات انجام شده تاکنون اغلب شامل احداث خانههای بهداشت، ایجاد سرای محله، بهسازی و ایجاد پارکهای محله و دیوارهسازی رودخانه بوده است. وی با اشاره به تفاوت طرح بازآفرینی شهری با پروژههایی مانند مسکن مهر، گفت: در بازآفرینی شهری ما به دنبال ایجاد سکونتگاه جدید نیستیم بلکه به دنبال ارتقاء سطح زندگی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد هستیم.مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: در این طرح افرادی به عنوان توسعهگر یا تسهیلگر هستند و کار بازسازی این بافتها را انجام میدهند و پس از آن مردم را به محلههای قدیمی بازسازی شده برگردانند.وی در خصوص حمایت دولت از اجرای این طرح اظهارداشت: برای نوسازی بافتهای فرسوده تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 6 درصد در گرگان و مبلغ 40 میلیون تومان و در شهرهای استان 30میلیون تومان به متقاضیان داده میشود.محبوبی گفت: دستگاههای اجرایی متولی  موظف هستند 20  درصد از کارهای اجرایی خود را هم در بافتهای فرسوده و ناکارآمد هزینه کنند.