گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
اتفاق عجیب دیگر در فدراسیون بسکتبال؛ حذف داوران از رقابت های بین المللی!

در شرایطی که فدراسیون بسکتبال میتوانست داوران بینالمللی خود را به دو تورنمنت ویلیام جونز و اطلس اعزام کند اما تصمیم گرفت این فرصت را از داوران ایرانی بگیرد!کمیته داوران فدراسیون بسکتبال در این مدت حواشی زیادی داشته و دارد. اولین اتفاق این بود که فدراسیون تلاش کرد تا داوران و ناظران انتخاب شده توسط فیبا آسیا برای بازیهای آسیایی را تغییر دهد که موفق نبود و اکنون نیز مشخص شده فرصت اعزام داوران بینالمللی به جام ویلیام جونز و تورنمنت اطلس را از دست داده است.مسوولان برگزارکننده تورنمنت اطلس چین از یک داور بینالمللی دعوت کرده بودند تا در این رویداد شرکت کند اما فدراسیون با اعزام او موافقت نکرده و نکته عجیبتر این بوده که فرد دیگری را نیز به این مسابقه اعزام نکرده است.همچنین همانند سالهای گذشته مسوولان جام ویلیام جونز در چین تایپه از فدراسیون ایران درخواست کرده بودند تا از داوران خود برای قضاوت در این مسابقات به آنها معرفی کنند تا شرایط اعزام به این رقابتها مهیا شود که کمیته داوران فدراسیون بسکتبال برای جام ویلیام جونز نیز داوری را انتخاب نمیکند تا فرصت قضاوت این دو رویداد بینالمللی از دست داوران ایرانی برود.