گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
جدیدترین رده بندی برترین آزادکاران جهان؛ سقوط آزاد حسن یزدانی!

در جدیدترین ردهبندی برترین آزادکاران جهان،محمدجواد ابراهیمی که به تازگی در جام یاشاردوغو به مدال طلا رسیده است در جایگاه نخست وزن ۹۲ کیلوگرم قرار گرفت تا تنها ایرانی حاضر در جمع ۳ نفر نخست اوزان دهگانه باشد.حسن یزدانی نیز در جایگاه دهم وزن ۸۶ کیلوگرم جای گرفت.

در جدیدترین ردهبندی اعلام شده برترین آزادکاران جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی، حسن یزدانی دارنده مدال طلای جهان و المپیک و صدرنشین این وزن در جدول رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز به رده دهم وزن ۸۶ کیلوگرم سقوط کرد.این ردهبندی بر اساس نتایج آزادکاران در تورنمنتهای دارای رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سراسر جهان است و از آنجا که یزدانی در این تورنمنتها حاضر نشده با تنزل جایگاه روبرو شده است.روسیه در این بین با ۴ کشتیگیر دارای بیشترین تعداد در بین بهترینها است.