گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
فراخوان سرمربی گلستانی تیم ملی 2 گلستانی در اردوی تیم ملّی فوتبال دختران

گروه ورزشی ـ از سوی سرمربی گلستانی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران 2 گلستانی به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.شادی مهینی سرمربی گلستانی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان ایران اردوی تیمش را از روز چهارشنبه این هفته در کمپ تیم های ملی فوتبال واقع در تهران برپا کرد.

در این اردو که تا 21 مرداد ادامه دارد 28 بازیکن از سراسر کشور به تمرینات تیم ملی فرا خوانده شدند.در جمع اردونشینان تیم ملی، هستی حسینی و لیلی نجاتی از گلستان حضور دارند.زهرا کیانی، شقایق معتمدی، سارا دیدار، مریم سلیمانپور، مهدیه محمدزاده، هلیا پیلتن، فاطمه سرورزاده ، اسرا روستا، محدثه زلفی، نازنین دواتگر، زینب اسماعیلی، هانیه تنکابنی، نگین زندی، رقیه جلال نسب، نسترن اسدی، فاطمه رحمانی فرد، مریم صفا راستگو، فاطمه صفا راستگو، زهرا جوانمردی، نرگس طاهری، مریم عباسی، زینب عباسپور، نسرین رضایی، مونا ثریا بین، سیده زهرا معصومی و بیتا ابراهیمی دیگر اردونشینان تیم ملی فوتبال دختران نوجاون ایران هستند.