گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
چابکسواران برتر هفته هفتم کورس بندرترکمن مشخص شدند

گروه ورزشی ـ هفته هفتم کورس تابستانه اسبدوانی بندرترکمن در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.چابکسواران با 47 راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در مجموع شش دور کورس به مسافت یکهزار متر رابت های این هفته را برگزار کردند.

برتری سوارکاران این هفته این نفرات بودند؛

دور نخست: نورمحمد بهادر با اسب آتا بیگ، طاهر گوگ نژاد با اسب دل آرا3 و پیمان قلر عطا با اسب آرای گزل

دور دوم: امیر مختومی با اسب هاکتان،قربان محمد اودک با اسب آسناخانم و رامین قهرمانی با اسب سریما

دور سوم: آق اویلی بشگرد با اسب میس کوئین، ستار مهرانی با اسب مجیک بوی و علیرضا قرنجیک با اسب نیک نیکتا

دورچهارم: ستار مهرانی با اسب سویلای، نورمحمد بهادر با اسب نیو کلاسیک و آق ایولی بشگرد با اسب آزادی

دور پنجم: ستار مهرانی با اسب دازجاوید، علیرضا شامیر با اسب یاشار 2 و امیر مختومی با اسب شیدابن

دور ششم: رامین قهرمانی با اسب زیبای گنبد، قربان محمد اودک با اسب وروجک گمیشان و آق اویلی بشگرد با اسب آیدفل سرداری

اسب های آل ساقر، کیهان سلیم، دیمیتری پایت رومن تاب، نیوگل، ملسه، گل پسر، بروان استار، راک استار و داز تاجر از مسابقات هفته هفتم کنار گذاشته شدند .