گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
3 بازیکن ملوان بندرگز در اردوی اوکتاویو

گروه ورزشی ـ با دعوت اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 3 بازیکن تیم ملوان بندرگز به مرحله جدید اردوی تیم ملی ب ایران دعوت شدند.وحید المهدی قلی پور، سینا رحمتی و علی درویش 3 بازیکن تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز هستند که این بار نیز در لیست اکتاویو قرار گرفتند.اردوی تیم ملی ب فوتبال ساحلی از 14 تا 16 مرداد در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شد. سه بازیکن گلستانی در جمع 15 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی ب فوتبال ساحلی ایران قرار گرفتند.گلساپوش یزد (5 بازیکن)، پارس جنوبی (4 بازیکن)،شهرداری بندرعباس و ملوان بندرگز(3 بازیکن)، مقاومت گلساپوش (2 بازیکن) و ایفا اردکان، شهرداری سمنان و شهریار ساری (هر کدام یک بازیکن) در این اردو داشتند.