گرگان - شنبه 3 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/5/17 - شماره 1734
دوره آموزشی رسانه و مدیریت بحران در گلستان برگزار می شود

سرپرست مدیریت بحران گلستان گفت: دوره آموزشی رسانه و مدیریت بحران در گلستان برگزار میشود. مجتبی جمالی، در بازدید از نمایشگاه مطبوعات و رسانه های گلستان در گفتگو با مهر، اظهار کرد: تعامل دوسویه با رسانه ها توسط ارگان های مختلف از جمله دستگاه مدیریت بحران لازم است. وی افزود: ما در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی پیشگیری از حوادث به رسانه ها نیازمندیم تا بتوانیم از وقوع آن ها جلوگیری کرده یا تبعات آن را کاهش دهیم. جمالی با بیان این که فقط در زمان حوادث به رسانه ها توجه کردن، صحیح نیست، ادامه داد: در برخی از کشورها رسانه های محدودی حوادث تلخ را پوشش می دهند و برای بازتاب اخبار تلخ به آن ها آموزش های لازم داده می شود. وی از برگزاری یک دوره آموزشی برای خبرنگاران استان در مدیریت بحران خبر داد و گفت: قطعاً ما به تنهایی نمی توانیم موفق شویم و در این کار به کمک رسانه ها نیاز داریم. جمالی گفت: بیمه حوادث یکی از مسائلی است که با هزینه کم هر شهروندی قادر به پوشش بیمه ای برای خود می شود اما به ندرت کسی را می توانیم پیدا کنیم که از این کار مطلع باشد، این امر اهمیت فرهنگ سازی را نشان می دهد.