گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
تیرماه سال جاری؛ گرگان میزبان 6 رویداد کشوری ورزش بانوان است

گروه ورزشی ـ در تیرماه شهرستان گرگان میزبان 6 رویداد ورزشی بانوان کشور است.

این شهر ۱۸ تا ۲۶ تیر میزبان اردوی تیم ملی گلبال نابینایان است که 15 نفر از اردونشینان با هدایت «لیلا نعیم آبادی» از استان گلستان در آن حضور دارند.اردوی تدارکاتی هفت سنگ روستایی دومین رویداد ورزشی کشور در این ماه است که طی روزهای 19 تا 22 تیر با حضور ۷۵ ورزشکار در خوابگاه فرهنگی ورزشی و سالن ورزشی شهدای کریم آباد گرگان برگزار میشود.گرگان 20 تا ۲۳ تیر از کشتی گیران رشته آلیش در دو بخش آقایان و بانوان میزبانی می کند. آلیش کاران برای برگزاری رقابت های قهرمانی آلیش کشور به گرگان می آیند.مسابقات شطرنج قهرمانی کشور نیز 22 تا 28 ام این ماه با حضور ۷۵ شطرنج باز در خانه شطرنج گرگان برگزار میشود.مسابقات والیبال قهرمانی کشور در سالن ورزشی ۹ دی در تاریخ ۲۱ تا ۲۶ تیر و اردوی دو روزه تیم ملی تکواندو پومسه نیز با شرکت 25 تکواندوکار در روزهای 17 و 18 تیر دیگر میزبانی های گرگان برای رویدادهای ورزشی بانوان است.به گفته «الهه غیناقی» معاون امور بانوان ورزش و جوانان گلستان، این استان در سال جاری 16 اردوی تیمهای ملی و 10 مسابقه قهرمانی کشور را میزبانی می کند.

این اردوها شامل دو میزبانی اردوی تیم ملی شطرنج در تیرماه، اردوی تیمهای ملی ورزشهای روستایی و عشایری، اردوی تیم ملی کشتی کلاسیک در مردادماه، اردوی تیم ملی قایقرانی دی و بهمن ماه، میزبانی تیم ملی تنیس روی میز در شهریورماه، اردوی تیم ملی پنچاک سیلات در آبان و آذرماه و اردوی تیم ملی اسکواش در 6 ماه دوم سال خواهد بود.مسابقات والیبال و شطرنج و تیروکمان نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور در تیرماه، پیکارهای داژبال در مردادماه، مسابقات قهرمانی کشور انجمنهای ورزشی در مهرماه، مسابقات قهرمانی پنچاک سیلات کشور در آبان و آذر، رقابت های اسکواش کشور در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.