گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
در کنگره فدراسیون جهانی تصویب شد؛ اوزان جدید وزنهبرداری و سیستم کسب سهمیه المپیک

تصمبمات هیات اجرایی در کنگره فدراسیون جهانی وزنهبرداری به تصویب رسید. کنگره فدراسیون جهانی وزنهبرداری با حضور نمایندگان 63 کشور در حاشیه مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در تاشکند ازبکستان برگزار شد. در این کنگره که علی مرادی و محسن بیرانوند رییس و دبیر فدراسیون ایران نیز حضور داشتند اوزان جدید وزنه برداری که شامل 10 وزن در مسابقات جهانی و 7 وزن در المپیک است به تایید اعضای کنگره رسید. سیستم جدید کسب سهمیه المپیک 2020 نیز به طور جامع برای اعضای مجمع ارائه و در نهایت تصویب شد.