گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
هفته سوم رقابت های کورس اسبدوانی تابستانه در مجموعه سوارکاری بندرترکمن با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد؛ جمعه کورس به ایستگاه چهارم می رسد یک میدان شور و هیجان !

رقیه مسلمی پورـ از دور ازدحام خودروها و آدم ها جلب توجه می کند، بومی ها با این ازدحام آشنایی دارند؛ اینجا میدان سوارکاری بندرترکمن، جایی که هر هفته مشتاقان زیادی را به سوی خود می کشاند تا برای این هواداران یک میدان پر از هیجان باشد. رقابت های کورس اسبدوانی تابستانه در بندرترکمن است؛ ایستگاه سوم، با 54 رأس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون، چابکسوارانی که آمده اند تا با دواندن این اسب ها برترین عناوین را برای مالکان شان به ارمغان آورند. 72 میلیون تومان جایزه درنظر گرفته شده است تا در پایان به برترین ها کورس های شش گانه اهدا شود. گوینده میدان گزارشگری زنده دارد و وقایع میدان، از ورود اسبها به دپار تا استارت و جریان رقابت را آهنگین گزارش میکند. سیل جمعیت مشتاق حاضر در میدان آرام و قرار ندارد؛ هر یک اسب ها و چابکسواران خود را در میدان تعقیب کرده و غالب آنان نیز به پیش بینی هایشان فکر می کنند!

 

تاختن برای رسیدن به خط پایان

میدان به وجد آمده در شور و هیجان است. اسب هایی که از دپار کنده میشوند تنها یک هدف دارند؛ خط پایان، و 200 متر پایانی هر کورس، نقطه اوج هیجان است؛ هیجان برای اسب، سوارکار و تماشاگرانی که نام اسب پیشتاز را صدا می زنند، تماشاگرانی که می توان آنان را در دو دسته ی «در شوق قهرمانی» و «مغموم از ناکامی» دید. هفته سوم کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن در مجموعه بزرگ سوارکاری این شهرستان استارت می خورد. برای این رقابت ها ۵۴ رأس اسب در شش کورس مشخص شده اند؛ اسب هایی از نژادهای ترکمن و دوخون که در دورهای هزار متری با یکدیگر به رقابت خواهند کرد. رقابت آغاز می شود؛ با همان هیجان همیشگی و التهابی که در میدان موج می زند. اسبهای ترکمن سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی برگزارکننده ی کورس اول این بازی ها هستند. اسب ها می تازند، چابکسواران هدایت اسب ها را برای زودتر رسیدن به خط پایان برعهده دارند و در پایان این کورس، آرمین آق آتابای با اسب آرای گزل زودتر از خط پایان می گذرد تا نام قهرمان به خود گیرد. ستار مهرانی با اسب تیر رئیسی و فیض الله رجال با اسب بل به  عناوین دوم و سوم رضایت می دهند.

 

میدان در التهاب

با مشخص شدن برترین های کورس اول، رقابت در دور دوم آغاز می شود. اسبهای دوخون دو ساله خود را برای رقابت در مسافت هزار متر آماده کرده اند. شلیک آغاز و تاختن اسب ها برای رسیدن به خط پایان... و انتهای رقابتی که متین جرجانی با اسب شیمبو پیروز آن می شود. مبین آسایش با اسب آرمانا پیمان و بنیامین جرجانی با اسب پیوتال در تعقیب قهرمان، مقامهای دوم و سوم را کسب می کنند.در دور سوم اسبهای دوخون سه ساله پشت دپار قرار می گیرند. آق اویلی بشگرد با اسب تاسارا موفق به کسب مقام اول شد و رامین قهرمانی با اسب اوبلا و امان محمد قلرعطا با اسب ماریل به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند.رقابت در دور چهارم مانند دور قبل میان اسبهای دوخون سه ساله شکل می گیرد و چابکسواری که موفق می شود زودتر از بقیه شرکت کنندگان در این کورس خود را به خط پایان برساند پیمان قلرعطا است؛ سوارکاری که با اسب کورلین زودتر از خط پایان عبور می کند تا به دنبال او آق اویلی بشگرد با اسب کارولین و امیر مختومی با اسب آژدر دوم و سوم شوند.اسبهای دوخون سه ساله برگزارکننده های کورس پنجم هستند؛ کورسی که آی گل موفق می شود با هدایت آق اویلی بشگرد خود را زودتر به خط پایان برساند. ابوطالب چاری زاده با اسب سیتی دنسر که در تعقیب آی گل بود بعد از این  اسب از خط پایان عبور می کند تا نایب قهرمان کورس پنجم شود و ستار مهرانی نیز با اسب وای وای به مقام سومی کورس رضایت می دهد.اما رقابت در دور ششم و پایانی از حساسیت های خاص خود برخوردار است؛ جایی که اسبهای دوخون سه تا هفت ساله به میدان می آیند و خود را برای نبردی یک هزار متری آماده می کنند. کورس به پایان می رسد و ستار مهرانی با اسب سون استار موفق به کسب مقام اول می شود. امان محمد قلرعطا با اسب آزادی و رامین قهرمانی با اسب سیکاس نیز مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص می دهند.

               

بشگرد بهترین چابکسوار هفته

هفته سوم رقابتهای کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن به پایان می رسد؛ با معرفی برترین چابکسواران و اسب ها. در جمع برترین ها بهترین چابکسوار هفته معرفی می شود. «آق اویلی بشگرد» همان سوارکار ماهری است که در این هفته با کسب دو مقام نخست و یک مقام دومی عنوان بهترین چابکسوار هفته لقب می گیرد تا ستار مهرانی با یک مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم و آرمین آق آتابای، متین جرجانی و پیمان قلرعطا هر یک با یک مقام نخست در رده های بعدی قرار گیرند.با پایان رقابت های هفته سوم، کورس اسبدوانی تابستانه بندرترکمن روز جمعه هفته جاری در ایستگاه چهارم دنبال خواهد شد؛ رقابت هایی که پیش بینی می شود با همان جمعیت مشتاق همراه و همان التهاب و هیجان مثال زدنی برگزار شود.