گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
توسعه گردشگری هزارپیچ از بار ترافیکی ناهارخوران می کاهد

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: توسعه محور گردشگری هزارپیچ از بار ترافیکی ناهارخوران می کاهد. به گزارش مهر، فائزه عبداللهی با اشاره به ترافیک میدان ناهارخوران، اظهار کرد: پلیس راهور از ساعت ۶ عصر تا دو شب در این مکان همشهریان را هدایت می کند و بار ترافیکی این محل زحمت دوچندانی را برای پلیس به وجود آورده است. عبداللهی با بیان این که باید برای این مسأله چاره اساسی اندیشید، افزود: با جانمایی مناسب و توزیع امکانات باید این مسأله برطرف شود تا سیل جمعیت را دیگر در آن جا شاهد نباشیم. وی گفت: محور گردشگری هزارپیچ اگر توسعه یابد از بار ترافیکی ناهارخوران کاسته خواهد شد. رئیس شورای اسلامی شهر گرگان همچنین احداث پارک مسافر را از دیگر ضروریات خواند و افزود: در ورودی و خروجی شهرها فضاهایی به عنوان پارک جهت استراحت و اتراق مسافران در نظر گرفته می شود که اگر این عمل در گرگان هم اتفاق بیفتد از هجوم مسافران جلوگیری می شود. وی اضافه کرد: در سنوات گذشته پارک ملت برای این کار در نظر گرفته شده بود امسال هم تدبیری شود تا با هماهنگی نیروی انتظامی این عمل محقق شود.عبداللهی امنیت را مهم ترین امر برای مسافر برشمرد و ادامه داد: می توان از فضاهایی که در اختیار مردم است برای این کار استفاده کرد، مردم راغب به سرمایه گذاری هستند و می توان با نظارت  این عمل را به آن ها سپرد.