گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
صنایع گلستان در زمین های کم بازده شمال ایجاد می شود

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: برنامه توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی جدید این استان در اراضی کم بازده (کشاورزی) شمال خواهد بود. به گزارش ایرنا، حسن خسروی اظهار کرد: متاسفانه در گذشته بیشتر زمین های واگذار شده برای ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان در زمین های مستعد کشاورزی واقع در جنوب استان بوده است. به گفته وی شهرک ها و نواحی صنعتی موجود در گلستان هنوز ظرفیت ایجاد واحدهای صنعتی جدید را دارند و در صورت تکمیل ظرفیت نیز اجازه توسعه در این مناطق داده نخواهد شد. گلستان در مجموع 24 شهرک و منطقه ویژه اقتصادی با وسعت 2 هزار هکتار دارد که اکنون 650 واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان با ظرفیت اسمی ایجاد اشتغال حدود 12 هزار نفر (در شهرک ها و نواحی صنعتی) فعال است. پیش از این حجت الله خلیل زاده مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان از اضافه نکردن اراضی به شهرک ها و نواحی صنعتی موجود در استان به علت با ارزش بودن زمین های کشاورزی سخن گفته بود.