گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
۵۰۰۰ کارآموز گلستانی در دورههای آموزشی مهارتی شرکت کردند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: طی سه ماه نخست امسال بیش از پنج هزار نفر در دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد گلستان شرکت کردند. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان، سید علیرضا حسینی طلب از شرکت پنج هزار و ۷۱۴ نفر در دورههای آموزشی مهارتی آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: برای این تعداد از افراد معادل یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۵۵ نفر ساعت آموزش اجرا شده است. وی افزود: از این تعداد چهار هزار و ۲۶ نفر دوره معادل ۹ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۸۶۸ نفر ساعت مربوط به بانوان و هزار و ۶۸۸ نفر دوره معادل ۲۹۹ هزار و ۵۶۶ نفر ساعت مربوط به آقایان است. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای  گلستان گفت: خوشه خدمات با تعداد چهار هزار و ۵۱۵ کارآموز، خوشه کشاورزی با تعداد ۱۲۳ کارآموز در این مدت فعالیت داشته و بیشترین تعداد کارآموز در رشته مراقبت زیبایی با هزار و ۴۶۰ نفر بوده است. وی تصریح کرد: در جهت ارتقاء علمی  مدیران و مربیان، چهار هزار و ۹۶۰ نفر آموزش عمومی و ۹ هزار  و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش خصوصی برگزار شد. حسینی طلب اظهار کرد: در این مدت ۱۲ جلسه هم اندیشی، دو جلسه هیئت نظارت استان برگزار شد و جهت بررسی عملکرد و اعمال صحیح سیاستهای سازمان از آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، ۲۸۸ مورد بازرسی صورت گرفت. وی در پایان با اشاره به ارزشیابی شاخصهای آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد خاطرنشان کرد: از ۱۱ آموزشگاهی که درخواست رتبه بندی داده بودند ۱۰ گواهینامه رتبه بندی صادر شد.