گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
استاندار گلستان : مدیران قانون را اجرا کنند

استاندار گلستان گفت: مدیران دستگاه های اداری و اجرایی گلستان نسبت به اجرای قوانین و تصمیمات حاکمیتی بی توجه هستند. به گزارش ایرنا، سیدمناف هاشمی در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم گلستان اظهار داشت: به عنوان نمونه از هفته گذشته و به دلیل افزایش فراوان دمای هوا و ضرورت صرفه جویی، ساعت کار ادارات استان تغییر و از یک ساعت زودتر آغاز شد اما متاسفانه مدیران استان نسبت به اجرای این قانون بی تفاوت هستند. وی با طرح سوالی از مدیران کل حاضر در جلسه گفت: چه تعداد از شما مدیران صبح امروز از ساعت 6.30 صبح در محل کار خود حاضر شدید ؟استاندار گلستان وقتی در پاسخ به این سوال، چند مدیر دستان خود را به نشانه تایید بالا آوردند بیان کرد: وقتی شما که مدیر دستگاه اجرایی استانی هستید قانون را اجرا نمی کنید چه توقعی از زیر دستان خود دارید ؟هاشمی افزود: نمونه این بی قانونی ها متاسفانه در گلستان مشاهده می شود که معلوم نیست چرا مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به آن بی تفاوت هستند.وی ادامه داد: در برخی دستگاه ها، کارمندانی هستند که برای انجام وظایف ذاتی خود از ارباب رجوع نفع و سود می خواهند و سر مردم منت می گذارند که این گونه کارها نادرست و خیانت است. استاندار گلستان گفت: سال گذشته و در جریان خرید گندم تضیمنی بیش از 200 هزار تن گندم وارد چرخه خرید شد که پس از کاوش های فراوان هنوز مشخص نشده است که مبدا این گندم ها از کجا بود. هاشمی اظهار داشت: اگر قرار است اصلاح و تغییری در استان ایجاد شود باید جلوی این گونه فسادها گرفته شود تا مردم بیش از پیش به ما مسوولان و دستگاه های حاکمیتی اعتماد کنند.