گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
نرخ کرایه در گرگان به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش می یابد

نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر گرگان مصوب کردند نرخ کرایه حمل و نقل عمومی این شهر پنج الی ۳۰ درصد و به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یابد. به گزارش مهر، هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهرداری و جمعی از مردم برگزار شد.یکی از لوایح رسیده به صحن افزایش نرخ کرایه تاکسی، وانت بارها، آژانس ها، سرویس مدارس، پیک موتوری، آمبولانس و تاکسی فرودگاه بود.لایحه ای که بعد از چند بار بررسی در کمیسیون مالی شورا به صحن علنی آمده و بین پنج و ۳۰ درصد و به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یافته بود.همچنین چند مسیر جدید تاکسی هم در این لایحه تعریف شده بود؛ لایحه بعد از یک ساعت بحث و بررسی با رأی حداکثر اعضای شورا تصویب شد.