گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1397/4/20 - شماره 1724
دولت دفاع خوبی از منطقه آزاد اینچه برون در مجلس داشت

مدیر پروژه منطقه آزاد اینچه برون گفت: استاندار گلستان به عنوان نماینده عالی دولت در این استان به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در آخرین حضور مشترک در کمیته تخصصی مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس، دفاع خوبی از ایجاد منطقه آزاد اینچه برون داشتند. رضا مروتی در گفتگو با ایرنا افزود: هفته قبل در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدمناف هاشمی استاندار گلستان از منطقه آزاد اینچه برون و مساحت مورد نظر استان با هدف حفظ مساحت حداکثری این منطقه، دفاع سخت و خوبی کرد.وی افزود: پیگیری ها برای بررسی سریعتر لایحه مناطق هشتگانه آزاد و دوازده گانه مناطق ویژه اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. مشاور استاندار گلستان با بیان این که نقشه حدود و مختصات منطقه آزاد اینچه برون براساس آخرین تغییرات خواسته شده از سوی کمیته تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و موضوع معطل ماندن لوایح در مجلس، مربوط به اینچه برون نیست، گفت: نقشه های مناطق ویژه و اقتصادی دیگر نیز باید تایید شوند تا بتوان لایحه را در صحن بررسی کرد. وی با اشاره به این که نیمی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تا این لحظه حامی لایحه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی هستند، ادامه داد: رایزنی ها برای متقاعد کردن سایر نمایندگان در کمیسیون های مختلف ادامه داد.