گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/30 - شماره 1716
۵ تندیس از مفاخر در کمربندی گرگان نصب می شود

مسئول واحد زیباسازی شهرداری گرگان از نص ب سه مجسمه مشاهیر در روبروی شهرک های کمربندی گرگان و نصب دو مجسمه دیگر تا یک ماه آینده خبر داد. روزبه کریمی در گفتگو با  مهر اظهار کرد: در فاز یک اجرای تندیس های سطح شهر، مقرر شد پنج تندیس مشاهیر و مفاخر کشور در روبروی شهرک های کمربندی گرگان نصب شود. وی گفت: تاکنون سه مجسمه در مقابل شهرک های فردوسی، حافظ، خیام نصب شده و تندیس های شهرک جامی و شهریار تا یک ماه آینده اجرا می شود. کریمی در ادامه از اجرای فاز دوم نصب تندیس ها در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در ساخت این مجسمه ها از ظرفیت هنرمندان بومی استفاده شده است