گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/30 - شماره 1716
سهم درآمد مالیاتی امسال گلستان ۴۴۱ میلیارد تومان است

مدیر کل امور مالیاتی گلستان گفت: از ۵۲۸ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای گلستان در سال جاری، ۴۴۱ میلیارد تومان آن سهم درآمدهای مالیاتی است. به گزارش مهر، علی اصغر هزارجریبی اظهار کرد: اگر بخواهیم مالیات واقعی شود باید صندوق مکانیزه فروش داشته باشیم و این امر تا مرداد ماه سال جاری انجام می شود. وی با بیان این که از شهریورماه امسال همه ابلاغ ها الکترونیکی خواهد شد، گفت: در این صورت مصرف کاغذ هم به حداقل می رسد و دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست. مدیر کل امور مالیاتی گلستان گفت: در سال ۹۶ میزان درآمد تعیین شده برای استان، ۴۶۱ میلیارد تومان بود که از این میزان ۳۸۱ میلیارد تومان آن یعنی ۸۳ درصد بر عهده امور مالیاتی قرار داشت. وی با بیان این که ۴۲۱ میلیاردتومان در سال گذشته وصول شد، افزود: ۱۱۰ درصد وصول مالیاتی داشتیم و این یعنی ۹۱ درصد درآمد استان توسط امور مالیاتی صورت گرفت. هزارجریبی توضیح داد: تمام مالیات های اخذ شده در استان هزینه می شود و چهار برابر آن هم از خزانه دریافت می شود زیرا درآمد استان جوابگوی هزینه های آن نیست.وی تصریح کرد: پنج دهم درآمد مالیاتی کشور سهم گلستان است و ما در رده سیستان و بلوچستان هستیم.هزارجریبی گفت: به دلیل کشاورزی و دامپروری بودن استان و مشوق های مالیاتی دیگر از جمله تأسیس کارگاه در شهرک های صنعتی و غیره درآمد مالیاتی ما پایین است و از معافیت زیادی برخوردار هستیم. مدیر کل امور مالیاتی گلستان افزود: در سال ۹۶، حدود ۲۱ درصد از مالیات هایی که وصول کردیم مربوط به حقوق کارکنان دولت، ۱۷ درصد واحدهای تولیدی، ۹ درصد مشاغل، سه درصد حقوق کارکنان بخش خصوصی و بقیه هم مربوط به نقل و انتقالات و ارث است.وی در خصوص ارزش افزوده گفت: ۹ درصد ارزش افزوده از مصرف کالا دریافت می شود که پنج درصد آن سهم مالیات، سه درصد عوارض است که به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود و یک درصد هم سهم بیمه سلامت است. مدیر کل امور مالیاتی گلستان افزود: در سال گذشته از محل ارزش افزوده، ۱۰۲ میلیارد تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شد که ۷۰ درصد آن سهم شهرداری ها و ۳۰ درصد آن متعلق دهیاری هاست و با توجه به ضریب جمعیتی توزیع و تا پانزدهم هر ماه هم واریز می شود. وی اظهار کرد: در دو ماه سال جاری کل وصولی ما از ارزش افزوده ۵۸ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۰ میلیارد تومان بود، ۱۶ درصد رشد داشته است. هزارجریبی گفت: در دو ماهه اول امسال ما ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز کردیم که در مقایسه مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد داشتیم. وی افزود: در دو ماهه اول امسال، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب شهرداری گرگان واریز کردیم و بسیاری از مسائل عمرانی در شهر از قِبل این درآمدها باید انجام شود.