گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
1397/3/30 - شماره 1716
فرمانده انتظامی گلستان خبرداد: کاهش جرائم خشن در گلستان

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه وقوع جرائم خشن درگلستان طی سه ماه نخست سال جاری ۲۴ درصد کاهش یافت، گفت: ۷۸ درصد سرقت های گلستان هم در این سه ماه کشف شده است.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت و در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گلستان، گفت: مبارزه با سرقت یکی از خواستههای مهم و به حق مردم بوده و در همین راستا پلیس هم در اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت در جامعه، گامهای موثری برداشته است.وی افزود: تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، از اقدامات برنامهریزی شده و موثر در حوزه مبارزه با این جرم به شمار می آید.فرمانده انتظامی استان گلستان بیان کرد: بررسی آمار و عملکردها، حاکی از آن است تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و مدیریت این موضوع از سوی فرماندهان و مدیران انتظامی، تاثیر بسزایی در دستگیری سارقان، کشف سرقتهای مختلف و نیز کاهش این جرم را به همراه داشته است.این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: در همین راستا در سه ماهه نخست امسال، وقوع جرایم خشن مانند سرقت های به عنف و زورگیری ۲۴ درصد، احشام ۳۲ درصد و موتورسیکلت ۱۱ درصد با کاهش همراه بوده و همچنین بیش از ۷۸ درصد سرقت ها نیز کشف شد.سردار جاویدان تصریح کرد: برنامهریزی و مدیریت صحیح عملیاتهای پلیسی، یکی از موضوعات بسیار مهم در اجرای ماموریتهای نیروی انتظامی است از این رو، تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، نمونه مدیریت پلیس توانمند ایران اسلامی به شمار می آید.وی با تاکید بر اینکه پلیس گلستان با جدیت در حوزه مبارزه با سرقت انجام وظیفه میکند، ادامه داد: مدیریت هدفمند گشتهای پلیسی، بهرهگیری از توان نیروها و امکانات موجود و نیز اجرای طرحهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در راستای پیشگیری از وقوع سرقت با کمک شهروندان، از جمله فعالیتهای پلیس استان است.فرمانده انتظامی استان گلستان با بیان اینکه همراهی مردم با پلیس از موضوعات بسیار مهم درخصوص پیشگیری از وقوع سرقت است، تاکید کرد: برای دستیابی به امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه جدی گرفتن مشارکت مردمی ضروری است.